skrýt hlavičku

Škola potápění, potápěčské kurzy a zájezdy, potápěčské vybavení…

Nacházíte se zde: Hlavní stránka Služby Cestovní pojištění a asistenční služby

Cestovní pojištění a asistenční služby

pojisteni
 • V případě úrazu nebo onemocnění v zahraničí vám uhradíme v souladu s pojistnými podmínkami potřebné náklady na:
  • ambulantní lékařské ošetření,
  • předepsané léky a zdravotnický materiál,
  • hospitalizaci včetně dopravy do nemocnice,
  • léčbu, diagnostiku a lékařsky neodkladnou operaci,
  • zubní ošetření k odstranění akutní bolesti (do výše 10 000 Kč),
  • pobyt člena rodiny ve vaší blízkosti při hospitalizaci,
  • převoz nemocného do ČR,
  • návrat spolucestujících nezletilých dětí do ČR,
  • převoz tělesných ostatků do ČR.

Výše plnění za léčebné výlohy není omezena žádným horním limitem.

Všechny smlouvy na cestovní pojištění uzavřené po 10. 10. 2005 kryjí v rámci pojištění léčebných výloh v zahraničí riziko terorismu.

Rozsah krytí

 • Pojištění rizik souvisejících s terorismem se vztahuje pouze na léčebné výlohy v zahraničí dle Části II – Zvláštních pojistných podmínek pro pojištění léčebných výloh v zahraničí, nikoli na další rizika krytá cestovním pojištěním.
 • Odchylně od Části II, článku 1, odst. 1.1., Pojistných podmínek pro cestovní pojištění, je pojistné krytí v souvislosti s terorismem omezeno maximálním limitem ve výši 1 500 000 Kč na jednu pojistnou událost.
 • Krytí se nevztahuje na osoby, které by se jakýmkoli způsobem podílely na přípravě, organizování či provedení teroristického útoku.
 • Pojištění se nevztahuje na osoby, které vycestovaly do oblasti teroristickým útokem zasažené nebo ohrožené nebo v takové oblasti zůstávají přes důrazné varování státních orgánů České republiky, státních orgánů jiných států či významných mezivládních institucí.
 • Následkem teroristického útoku může dojít k určitému omezení či znemožnění možnosti poskytovat v dané oblasti asistenční služby. V takovém případě budou pojištěnému po návratu do České republiky zpětně uhrazeny účelně vynaložené náklady po předložení originálů účtů.